ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

PIERWSZY TAKI
SŁOWNIK
w XXI wieku!

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

PIERWSZY TAKISŁOWNIKW XXI WIEKU!

SŁOWNIKBARDZOPRAKTYCZNY

Słownik błędów językowych z serii ZnamPolski.pl to najbardziej praktyczna pomoc w zakresie poprawności języka. Jest bardziej przydatny od słownika ortograficznego, bo nie zastąpią go autokorektory tekstu ani statystyki w Google.

Pozbądź się błędów, obaw, wpadek i czyichś pouczeń. Dołącz do tych, którym na tym ambitnie zależy. Ten słownik pozwala to zrobić najprościej!

Funkcjonalna forma
elektroniczna (PDF)

Przystępne ujęcie
i wygoda użycia

Łatwy zakup, 
błyskawiczna dostawa

Słownik błędów językowych można kupić tylko poprzez tę stronę – bezpośrednio od wydawcy. Nie jest on dostępny w księgarniach.

TO JUŻ JEST BESTSELLER.

UŻYTKOWNIKÓW Słownika błędów językowych SZYBKO PRZYBYWA!

treść

Słownik błędów językowych przedstawia różnego typu błędy gramatyczne (słowotwórcze, fleksyjne, składniowe) i leksykalne (w tym frazeologiczne i znaczeniowe) często spotykane we współczesnym języku ogólnym, którym na co dzień posługują się Polacy. Oczywiście od razu podane są też formy poprawne! Haseł jest 1320, ale ujęte w nich warianty, przykłady i minikomentarze pozwalają uniknąć wielu innych błędów. Pomaga w tym również obszerny indeks.

Q

Deklaracja neutralności (na wszelki wypadek)

Słownik błędów językowych jest całkowicie neutralny ideowo, światopoglądowo i politycznie. Zajmujemy się wyłącznie poprawnością języka, a nie tym, co jest w nim przez kogokolwiek i jakkolwiek wyrażane. Kropka.

Słownik błędów językowych

W LICZBACH

WYRAZÓW W INDEKSIE

STRONY

PRZEJRZANE ŹRÓDŁA

HASEŁ

AUTORÓW

ATUTY

^

przyjazny i przystępny

bez trudnej teorii i terminologii

^

konkretny

stanowcze oceny poprawnościowe

^

zwięzłe i przejrzyste hasła

czyli krótko, jasno i na temat

^

innowacyjne ujęcie treści

symboliczne, wyraziste, „wizualne”

^

aktualny i popularny

a zarazem fachowy i

normatywny.
Q
Co to znaczy: normatywny?

Normatywny, czyli zgodny z językową normą – zbiorem wyrazów oraz reguł i sposobów ich tworzenia, łączenia w wyrażenia i zdania, odmieniania, wymawiania i zapisywania, które w danym okresie są uznane za właściwe. Norma językowa nie jest jednak bezwyjątkowa, pozbawiona kontrowersji i wariantów, w pełni uniwersalna i obiektywna, bardzo stabilna i całkiem logiczna. To niemożliwe ze względu na stałą… zmienność języka, sytuacyjną różnorodność jego zastosowań i sytuacji użycia oraz żywiołową naturę różnych zachowań, zwyczajów i zjawisk językowych!

Mimo takich okoliczności zespół autorsko-redakcyjny Słownika błędów językowych dołożył usilnych starań, aby faktycznie miał on rangę normatywną. Wymagało to wysokiego poziomu merytorycznego (m.in. dzięki sięgnięciu do wielu źródeł, głównie słowników i poradników) oraz nierzadko – rozwagi i odwagi. W wypadku dość licznych form językowych konieczne było bowiem rozstrzygnięcie normatywnych wątpliwości czy niejasności, a także… niezgodności wśród językoznawców. Nie obyło się więc bez śmiałych decyzji poprzedzonych gruntowną analizą problemu.

Te atuty sprawiają, że Słownik błędów językowych jest bardzo użyteczny dla jego odbiorców!

przykłady i fragmenty słownika

ZOBACZ FRAGMENTSłownika błędów językowych

KORZYŚCI
ze Słownika błędów językowych

Lepsza komunikacja

Rozpoznasz i wyeliminujesz wiele błędów szkodzących skutecznemu porozumiewaniu się i dobremu wizerunkowi.

Bez kompromitacji

Ograniczysz ryzyko ośmieszenia się czy nawet kompromitacji z powodu językowej wpadki.

Większa pewność

Pozbędziesz się wielu stresujących obaw i wątpliwości. Nabierzesz większej pewności w swoich kontaktach.

Mniej pouczeń

Unikniesz denerwujących docinków i pouczeń.
Będziesz mógł rozstrzygać językowe spory i odpierać nieuzasadnione zarzuty.

większe szanse Twojego powodzenia w sprawach zawodowych i biznesowych oraz w relacjach społecznych i prywatnych. Słownik błędów językowych to najlepsza okazja, by zrobić to małym wysiłkiem i kosztem. Tym w liczonym w minutach i złotówkach.

POPRAWNY
JĘZYK

=

większe szanse Twojego powodzenia w sprawach zawodowych i biznesowych oraz w relacjach społecznych i prywatnych. Słownik błędów językowych to najlepsza okazja, by zrobić to małym wysiłkiem i kosztem. Tym w liczonym w minutach i złotówkach.

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

ZASTOSOWANIE

Słownik błędów językowych może służyć jako doraźna „sprawdzarka” błędów albo „kurs” w miniodcinkach. Wystarczy zaledwie 1 strona = 1 minuta dziennie, aby już za kilka miesięcy zdecydowanie poprawić „jakość” swojego języka, a pośrednio całej komunikacji.

Systematyczne użycie słownika nie jest trudne, żmudne ani nudne, a efekty sumują się bardzo szybko. Warto zainwestować w siebie i zaimponować innym. Satysfakcja gwarantowana!

Słownik błędów językowych może w dużym stopniu zastąpić kilkanaście innych słowników i poradników (też godnych polecenia!).

KOMU SIĘ PRZYDA
Słownik błędów językowych

Tym, którym zależy na poprawności własnego języka! Zwłaszcza jeśli piszą lub mówią po polsku w sprawach zawodowych, biznesowych, urzędowych czy publicznych. Ogromna większość z nich nie ma bowiem czasu (ani ochoty) na teoretyczne wywody – potrzebują ostrzeżenia przed  błędem i podania formy poprawnej! Słownik jest też użyteczny dla studentów i starszych uczniów.

Profesjonaliści i specjaliści, którym Słownik błędów językowych przyda się najbardziej:

Q
Profesjonaliści, specjaliści, którym Słownik błędów językowych przyda się najbardziej (kolejność niezhierarchizowana):

 • dziennikarze, prezenterzy, komentatorzy, sprawozdawcy…

 • PR-owcy i rzecznicy prasowi

 • blogerzy, podcasterzy i vlogerzy (youtuberzy)

 • copywriterzy, graficy reklamowi

 • pisarze i publicyści

 • tłumacze

 • korektorzy i redaktorzy tekstów

 • nauczyciele i wykładowcy

 • szkoleniowcy

 • urzędnicy, zarządcy, sędziowie, prokuratorzy…

 • prawnicy

 • lektorzy języka polskiego jako obcego

 • psychologowie i trenerzy personalni

 • konsultanci, doradcy biznesowi

 • agenci ubezpieczeniowi, nieruchomości itp.

 • handlowcy i marketingowcy

 • menedżerowie i przedsiębiorcy

 • asystentki / asystenci i sekretarki / sekretarze

 • teleankieterzy i telemarketerzy

 • pracownicy biur obsługi klienta i call center

 • obcokrajowcy pracujący lub studiujący w Polsce

 • politycy i działacze społeczni

 • kaznodzieje

Feminatywy – wyjaśnienie

Zastosowanie form rodzaju męskiego nie jest przejawem dyskryminacji kobiet, lecz wynika ze zdecydowanie większej częstości ich występowania. Podawanie tu obu form rodzajowych byłoby funkcjonalnym nonsensem. Nie zajmujemy w tej kwestii żadnego stanowiska, lecz tylko obserwujemy językowe fakty i normy! Są one zmienne – ale nie tak szybko i szeroko, jak niektórzy by chcieli, choć zarazem zbyt szybko i szeroko według innych. Dotyczy to ogółu tzw. feminatywów, czyli żeńskich nazw zawodów, funkcji i stanowisk.

FORMA ELEKTRONICZNA

Słownik błędów językowych zestaw

Forma elektroniczna Słownika błędów językowych to e-book w bardzo wygodnym i uniwersalnym formacie PDF. Jego parametry zoptymalizowano pod kątem smartfonów, tabletów itp. Możesz korzystać z różnych przydatnych funkcji interaktywnych (np. linki wewnętrzne, wyszukiwanie i zaznaczanie fragmentów, notatki).

ZAKUP

Już teraz zamów Słownik błędów językowych, aby uniknąć potknięć, obaw i pouczeń!
Kupisz go szybko, łatwo i bezpiecznie!

 

TRZY

PROSTE

KROKI

 

Przejście do koszyka
(automatyczne – po kliknięciu przycisku:
WYBIERAM E-BOOK)

Finalizacja zakupu
(wybór liczby „egzemplarzy”, podanie adresu e-mail i danych do faktury)

Płatność i dostawa
wybór sposobu płatności, płatność i otrzymanie e-maila z linkiem do pobrania słownika)

 • W wypadku braku dostawy w ciągu kilkunastu minut od szybkiej płatności internetowej, prosimy sprawdzić folder spamu. Jeśli nie będzie w nim e-maila z linkiem do pobrania e-booka, wystarczy sygnał na adres zakup@znampolski.pl, a my możliwie szybko rozwiążemy ten rzadki problem!
 • Zakup Słownika błędów językowych to uzasadniony koszt księgowy dla każdej polskiej firmy, instytucji i organizacji.
 • Fakturę PRO FORMA można wygenerować w koszyku zakupowym. Po adresie dostawy wystarczy zaznaczyć opcję otrzymania faktury z numerem NIP, a po danych do faktury – opcję wystawienia pro formy. Zamówienie bez płatności spowoduje przesłanie e-maila z pro formą.

RECENZJA I OPINIE
o Słowniku błędów językowych

{

Słownik będzie pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość ta wyraża się kilkoma rozwiązaniami merytorycznymi i technicznymi, niespotykanymi w takim zestawie w innych słownikach poprawnościowych. (…) Hasło w tym słowniku jest umieszczone w dwóch kolumnach – w lewej są elementy językowe i przykłady ich użycia błędne, w prawej – poprawne. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się od razu z wersją poprawną, skontrastowaną z wersją błędną. To dobre rozwiązanie. (…)

Słuszne jest bardzo oszczędne posługiwanie się terminologią językoznawczą. To sprawia, że hasła słownikowe są przystępne dla każdego czytelnika. (…) Dobrym rozwiązaniem jest dawanie przy wielu hasłach uwag uogólniających, które pozwalają czytelnikowi rozszerzyć wiedzę dotyczącą danego wyrazu czy frazeologizmu, jego typowych kolokacji, czasem etymologii. Uwagi te są pisane językiem w pełni zrozumiałym (…).

Słownik błędów językowych jest oryginalnym wydawnictwem, przydatnym przy pierwszym kontakcie z zagadnieniami poprawności językowej i kultury języka. Rozstrzygnięcia normatywne w nim zawarte pozostają w zgodzie z kodyfikacją normy współczesnej polszczyzny (…).

{
prof. dr hab. Andrzej Markowski

Językoznawca, normatywista, leksykolog i leksykograf; autor ponad 40 słowników, poradników, książek naukowych i popularno-naukowych, m.in. redaktor Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN; wieloletni propagator kultury języka i uznany autorytet w tej dziedzinie; długoletni przewodniczący, a od 2019 roku honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

AUTORZY

Zespół autorsko-redakcyjny Słownika błędów językowych tworzą kompetentni językoznawcy poloniści.

Fot. Urszula Nawrot

dr hab. EWA RUDNICKA
Redaktor naukowy i współautorka koncepcji SBJ
(także lista, opracowanie haseł oraz udział w opracowaniu indeksu i odsyłaczy międzyhasłowych)

Językoznawca i leksykograf, ekspert w popularnych audycjach Polskiego Radia poświęconych kulturze języka: „Poradnik językowy”, „Zagadki językowe”, „Słowoteka”. Gość programów TV, autorka haseł do Nowego / Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN i innych słowników. Autorka Uczniowskiego słownika języka polskiego oraz wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych. Prowadzi szkolenia nt. poprawności i sprawności języka dla firm i instytucji; rzeczoznawca MEN i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

MAREK ZBORALSKI

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl
(także lista, opracowanie i redakcja haseł)

Absolwent polonistyki UAM – językoznawca zajmujący się kulturą języka, onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym. Były redaktor prasowy i dziennikarz. Autor felietonów poradnikowych, pierwszych na polskim rynku książek o nazwach firm i produktów („Rzeczpospolita” Businessman Book; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne) oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych. Twórca i recenzent nazw wielu znanych marek oraz copywriter. Językowy praktyk.

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

Fot. Katarzyna Zeller

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

Fot. Katarzyna Zeller

MAREK ZBORALSKI

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl
(także lista, opracowanie i redakcja haseł)

Absolwent polonistyki UAM – językoznawca zajmujący się kulturą języka, onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym. Były redaktor prasowy i dziennikarz. Autor felietonów poradnikowych, pierwszych na polskim rynku książek o nazwach firm i produktów: „Rzeczpospolita” Businessman Book; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych. Twórca i recenzent nazw wielu znanych marek oraz copywriter. Językowy praktyk.

OPRACOWANIE HASEŁ
dr EWA KOZIOŁ-CHRZANOWSKA

Adiunktka w Instytucie Języka Polskiego PAN, redaktorka haseł w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, rzeczoznawczyni MEN; w ramach działalności szkoleniowej prowadziła zajęcia dotyczące poprawności językowej i stylistyki – dla studentów, urzędów, instytucji finansowych (współpraca m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS); badaczka współczesnej polszczyzny, zwłaszcza utrwalonych połączeń wyrazowych.

MARCIN CHRZANOWSKI

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim;  językoznawca i leksykograf, lektor języka polskiego jako obcego (współpraca z UW i Fundacją Schumana), współpracował przy tworzeniu haseł do Wielkiego słownika języka polskiego PAN.

dr MONIKA PAWELEC-SKURZYŃSKA

Językoznawca polonista, leksykograf oraz mgr filologii włoskiej; zajmuje się poprawnością językową i glottodydaktyką oraz redakcją i korektą tekstów naukowych; współpracowała przy tworzeniu różnych słowników (m.in. Wielki słownik języka polskiego PANMały słownik włosko-polski, polsko-włoski PWN, Wielki słownik polsko-niemiecki PWN); prowadziła kursy poprawności językowej i skutecznej komunikacji dla prawników, tłumaczy, urzędników, a także kursy języka polskiego jako obcego (UMFC).

INDEKS I ODSYŁACZE MIĘDZYHASŁOWE
dr hab. MICHAŁ SZCZYSZEK

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza; językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej UAM (Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego); zajmuje się m.in. współczesną polszczyzną, zwłaszcza słowotwórstwem i problematyką normy językowej; autor publikacji książkowych (O porozumiewaniu się międzyludzkim: wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia) i współredaktor (Kształtowanie się wzorców i wzorów językowych); członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

RECENZENT NAUKOWO-WYDAWNICZY
prof. dr hab. ANDRZEJ MARKOWSKI

Językoznawca, normatywista, leksykolog i leksykograf; autor ponad 40 słowników, poradników, książek naukowych i popularno-naukowych, m.in. redaktor Wielkiego słownika poprawnej polszczy­zny PWN; wieloletni propagator kultury języka i uznany autorytet w tej dziedzinie; długoletni przewodniczący, a od 2019 roku hono­rowy przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

PATRONI MEDIALNI
Słownika błędów językowych
ZnamPolski.pl_JedynkaPolskieRadio
ZnamPolski.pl_DziennikGazetaPrawna
ZnamPolski.pl_ProtoPublicRelation

Redaktor naukowy słownika, dr hab. Ewa Rudnicka gości jako ekspert
w audycjach Polskiego Radia na temat języka i jego poprawności.

MEDIA I INFLUENCERZY
Książka i pdf słownik błędów językowych