ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIESstrony internetowej i sklepu internetowego

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

1. Administrator danych osobowych i kontakt

 1. Administratorem danych osobowych jest Marek Zboralski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „NOMEN” Agencja z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Synów Pułku 13, NIP: 7811002657, Regon: 630250893, będący właścicielem i administratorem strony znampolski.pl i powiązanego (zlinkowanego) z nią sklepu internetowego, a zarazem wydawcą publikacji z serii pod marką ZnamPolski.pl – zwany tu dalej „Wydawcą”.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES lub bezpieczeństwa danych osobowych oraz w przypadku zamiaru aktualizacji bądź usunięcia swoich danych osobowych z pomocą administratora danych osobowych, należy skorzystać z następujących możliwości kontaktu:
  1. pocztą elektroniczną, pisząc na adres: kontakt@znampolski.pl (temat wiadomości: Dane osobowe);
  2. wysyłając wiadomość przez formularz kontaktu na stronie znampolski.pl;
  3. pocztą zwykłą, pisząc na adres: Agencja NOMEN, ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań (z dopiskiem: Dane osobowe).

2. Dane osobowe

2.1. Informacje ogólne

 1. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na które przekazujący wyraził zgodę. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe ma w każdej chwili prawo do ich aktualizacji lub całkowitego usunięcia. Może to zrobić samodzielnie lub korzystając z pomocy administratora danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia poufność i ochronę otrzymanych danych.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie, która przekazała swoje dane osobowe przysługuje prawo do:
  1.  dostępu do danych,
  2.  sprostowania i poprawiania danych,
  3.  usunięcia danych,
  4.  ograniczenia przetwarzania danych,
  5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6.  przenoszenia danych,
  7.  odwołania zgody na przetwarzanie danych,
  8.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych są odpowiednie zapisy rozporządzenia RODO.
 5. W zakresie na jaki osoba, która przekazała Wydawcy swoje dane osobowe wyrazi zgodę, jej dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania partnerom wspierającym Wydawcę w świadczeniu jego usług w ramach strony znampolski.pl i związanego (zlinkowanego) z nią sklepu internetowego, a w szczególności podmiotom zapewniającym usługi hostingowe, analityczno-statystyczne, płatnicze, wysyłkowe, logistyczne, fakturujące, księgowe i mailingowe. Dane osobowe będą im udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Wydawcy.

2.2. Strona internetowa i newsletter Wydawcy

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej znampolski.pl nie wymaga podawania przez użytkownika żadnych danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego, formularza zapisu na otrzymywanie tzw. newslettera, będącego mailowym medium komunikacyjnym Wydawcy, lub przez wysłanie wiadomości e-mail, na którykolwiek adres internetowy w domenie znampolski.pl, należącej do Wydawcy.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi na wiadomość mailową lub informacji handlowo-marketingowych i ofert promocyjnych (np. kodów rabatowych) w ramach newslettera Wydawcy.
 4. Dane osobowe otrzymane przez Wydawcę w sposób, o którym mowa w punkcie 2. powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu mailowego w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość lub w celu wysyłki newslettera, przez czas potrzebny na udzielenie tej odpowiedzi lub w okresie uprawnionego wysyłania newslettera do odbiorcy, który go zamówił. Udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość i wysyłanie zamówionego newslettera jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy.
 5. Aby otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie przez użytkownika jedynie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając na link anulujący jego subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.
 6. Zapis na otrzymywanie newslettera od Wydawcy może być dokonany również w trakcie składania zamówienia w sklepie ZnamPolski.pl. Odbywa się to na takich samych zasadach, ma takie same konsekwencje i wiąże się z takimi samymi prawami osoby, która dokonuje tego zapisu.
 7. Adres e-mail podany w trakcie zapisu na otrzymywanie newslettera jest przetwarzany przez Wydawcę oraz przez operatora systemu mailingowego MailerLite.com, który jest partnerem Wydawcy w zakresie obsługi klientów dokonujących zakupu w jego sklepie internetowym oraz osób, które dokonały tylko zapisu do newslettera.

2.3. Sklep internetowy

 1. Dokonywanie zamówień w sklepie ZnamPolski.pl wiąże się z koniecznością podania przez zamawiającego danych osobowych. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia (dokonania zakupu) wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu (fakultatywnie), dane do faktury VAT (fakultatywnie).
 3. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji handlowo-marketingowych (w tym ofert promocyjnych) za pośred-nictwem poczty e-mail w ramach tzw. newslettera, dane osobowe klienta będą przetwarzane również celu wysyłania takich informacji. Związane z tym zasady zostały opisane w rozdziale 2.2. niniejszego dokumentu.
 4. Dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy (tj. Wydawcy) z tytułu dokonanej sprzedaży.
 5. Po wykonaniu umowy sprzedaży, w zakresie danych niezbędnych do złożenia zamówienia i wykonania tejże umowy, klient nie może żądać sprostowania przekazanych Wydawcy danych osobowych, nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i nie może domagać się usunięcia przekazanych danych osobowych – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży. Wynika to z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed jej wykonaniem, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne pobierane automatycznie, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej i użytkującej stronę/sklep (np. w komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z danymi osobowymi, o których mowa w części 2. tej POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz korygowania błędów systemowych.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Marek Zboralski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „NOMEN” Agencja z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Synów Pułku 13, NIP: 7811002657, Regon: 630250893, będący właścicielem i administratorem strony znampolski.pl i powiązanego (zlinkowanego) z nią sklepu internetowego.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  1.  dostosowania zawartości strony/sklepu do preferencji użytkowników oraz opty-malizacji korzystania ze strony/sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony/sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2.  tworzenia statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony/sklepu, co umożliwia ulepszanie jej/jego struktury, zawartości i funkcjonowania;
  3.  dostosowania komunikatów marketingowych do profilu użytkowników.
 4. W ramach strony/sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Dokładniejszy podział plików cookies stosowanych w ramach strony/sklepu przedstawia się następująco:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony/sklepu, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony/sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony/sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu strony/sklepu;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka inter-netowa) na ogół domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony/sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany swoich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony/sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi, w tym zablokowania i usunięcia, plików cookies dostępne są w ustawieniach lub systemie pomocy przeglądarki internetowej.
 7. Zablokowanie, ograniczenie stosowania lub usunięcie plików cookies dokonane przez użytkownika strony/sklepu mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony/sklepu i uniemożliwić jej/jego poprawne działanie w pełnym zakresie potencjalnej użyteczności.
 8. Jeżeli użytkownik strony/sklepu zgodzi się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony/sklepu mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z Wydawcą.
 10. Partnerami Wydawcy wykorzystującymi technologię plików cookies są m.in. Google (realizując usługę raportowo-statystyczną Google Analytics), Facebook (usługa Facebook Pixel). Informację o polityce cookies poszczególnych partnerów Wydawcy, który wykorzystuje skrypty lub elementy oprogramowania dostarczone przez tych partnerów lub znajdujące się na ich serwerach (także zagranicznych) można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych partnerów lub Wydawca udzieli odpowiednich informacji na życzenie użytkownika strony/sklepu ZnamPolski.pl.

4. Polityka prywatności i polityka cookies partnerów i stron powiązanych

Wydawca, jako właściciel strony i sklepu internetowego ZnamPolski.pl, nie współpracuje z przypadkowymi partnerami i nie zamieszcza linków do stron internetowych o wątpliwej reputacji czy budzących jego obawy dotyczące zachowania wymogów prawnych lub ogólnie przyjętych standardów w działaniach biznesowych, w tym marketingowych. Nie odpowiada on jednak za politykę prywatności oraz politykę dotyczącą plików cookie stosowaną przez partnerów oraz właścicieli, operatorów i administratorów tych innych stron, a także za przestrzeganie przez nich zasad ochrony danych osobowych. Wydawca zaleca więc użytkownikom strony/sklepu samodzielną weryfikację każdego takiego podmiotu przed podjęciem decyzji o powierzeniu mu swoich danych osobowych i akceptacją ich plików cookies.

5. Udostępnianie danych osobowych na żądanie

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje udostępnienie zebranych danych osobowych odpowiednim organom państwowym, administrator danych osobowych takie dane udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, zebrane dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom wymienionym w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI i COOKIES, w określonym w niej zakresie i celu.

6. Zmiana POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES

 1. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI i COOKIES w każdym czasie, między innymi z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany technologiczne, nowe funkcjonalności strony/sklepu
 2. Zmiany POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia danej zmiany.
 3. Aktualny tekst POLITYKI PRYWATNOŚCI i COOKIES strony internetowej i sklepu ZnamPolski.pl jest dostępny pod adresem https://znampolski.pl/polityka-prywatnosci/.