ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych
Redaktor naukowy SBJ i współautorka jego koncepcji
(jej dziełem jest także lista, opracowanie i redakcja haseł oraz indeks i odsyłacze międzyhasłowe – bezpośrednio i poprzez kierowanie pracą innych osób):

 dr hab. EWA RUDNICKA (Uniwersytet Warszawski) – językoznawca i leksykograf, ekspert w popularnych audycjach Polskiego Radia poświęconych kulturze języka („Poradnik językowy”, „Zagadki językowe”, „Słowoteka” i inne) oraz gość programów TV; autorka haseł do Nowego /Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN i innych słowników; autorka Uczniowskiego słownika języka polskiego oraz wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych; prowadzi szkolenia nt. poprawności i sprawności języka dla firm i instytucji; rzeczoznawca MEN i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.