ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl

(także lista, opracowanie i redakcja haseł):

 

MAREK ZBORALSKI (absolwent polonistyki UAM) – językoznawca zajmujący się kulturą języka, onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym; były redaktor prasowy i dziennikarz; autor felietonów poradnikowych, pierwszych na polskim rynku książek o nazwach firm i produktów („Rzeczpospolita” Businessman Book; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne) oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych; twórca i recenzent nazw wielu znanych marek oraz copywriter. Językowy praktyk.