ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

(…) Redaktorzy tłumaczą się, że z powodu zmienności języka i „nie czarno-białego” charakteru niektórych kwestii poprawnościowych „Słownik błędów językowych” jest w jakimś stopniu względny. A ja myślę, że lepsze są proste i jednoznaczne wskazania błędów, z których jeden na wiele może być niepewny lub już nieaktualny, niż długie analizy, z których i tak niewiele praktycznego wynika. Bo większość ludzi faktycznie interesuje tylko konkret: dobrze czy źle?! (…)