ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

PIERWSZY taki

SŁOWNIK

w XXI wieku!

SŁOWNIKBARDZOPRAKTYCZNY

Słownik błędów językowych z serii ZnamPolski.pl to najbardziej praktyczna pomoc w zakresie poprawności języka. Jest bardziej przydatny od słownika ortograficznego, bo nie zastąpią go autokorektory tekstu ani statystyki w Google.

Pozbądź się błędów, obaw, wpadek i czyichś pouczeń. Dołącz do tych, którym na tym ambitnie zależy. Ten słownik pozwala to zrobić najprościej!

Wersja papierowa

i elektroniczna (pdf)

Pomysłowe ujęcie
i czytelność

Łatwy zakup, szybka dostawa, możliwość zwrotu

JEDEN SŁOWNIKA TYLE MOŻLIWOŚCI

Słownik błędów językowych  może w dużym stopniu zastąpić
kilkanaście innych słowników i poradników (też godnych polecenia!).

Zapowiada się BESTSELLER. Użytkowników słownika szybko przybywa!

SŁOWNIK BŁĘDÓW JĘZYKOWYCHw liczbach

AUTORÓW

STRONY

HASEŁ

PRZEJRZANE ŹRÓDŁA

WYRAZÓW W INDEKSIE

WYBÓR WERSJI I ZAKUPJuż teraz zamów Słownik błędów językowych z serii ZnamPolski.pl, aby uniknąć potknięć, obaw i pouczeń!

 

TRZY

PROSTE

KROKI

 

N

Wybierz pakiet

Poniżej możesz wybrać pakiet, który Cię najbardziej interesuje.

Przejście do koszyka

Po naciśnięciu przycisku zamów przejdziesz do koszyka.

Wybór

W koszyku wybierasz sposób dostawy, formę płatności i liczbę egzemplarzy.

Informacje dodatkowe

  • Do ceny wersji drukowanej i pakietu należy doliczyć koszt wysyłki. Od 3 egzemplarzy / 2 pakietów dostawa gratis!

  • Fakturę PRO FORMA dla firmy lub instytucji można wygenerować w koszyku zakupowym.

  • Gwarancja satysfakcji! – Można odesłać drukowaną wersję słownika i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty (szczegóły w Regulaminie).

  • Można zamówić pakowanie na prezent i wysyłkę na wskazany adres.

  • Nabywcy Słownika błędów językowych dostaną rabat na kolejne pozycje z serii ZnamPolski.pl.

RECENZJE I OPINIEo Słowniku Błędów Językowych

{

Słownik będzie pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość ta wyraża się kilkoma rozwiązaniami merytorycznymi i technicznymi, niespotykanymi w takim zestawie w innych słownikach poprawnościowych. (…) Hasło w tym słowniku jest umieszczone w dwóch kolumnach – w lewej są elementy językowe i przykłady ich użycia błędne, w prawej – poprawne. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się od razu z wersją poprawną, skontrastowaną z wersją błędną. To dobre rozwiązanie. (…)

Słuszne jest bardzo oszczędne posługiwanie się terminologią językoznawczą. To sprawia, że hasła słownikowe są przystępne dla każdego czytelnika. (…) Dobrym rozwiązaniem jest dawanie przy wielu hasłach uwag uogólniających, które pozwalają czytelnikowi rozszerzyć wiedzę dotyczącą danego wyrazu czy frazeologizmu, jego typowych kolokacji, czasem etymologii. Uwagi te są pisane językiem w pełni zrozumiałym (…).

Słownik błędów językowych jest oryginalnym wydawnictwem, przydatnym przy pierwszym kontakcie z zagadnieniami poprawności językowej i kultury języka. Rozstrzygnięcia normatywne w nim zawarte pozostają w zgodzie z kodyfikacją normy współczesnej polszczyzny (…).

5

AUTORZY I TWÓRCYSłownika Błędów Językowych

Zespół autorsko-redakcyjny słownika tworzą kompetentni językoznawcy poloniści.

dr hab. EWA RUDNICKA

dr hab. EWA RUDNICKA

Redaktor naukowy SBJ i współautorka jego koncepcji.

Językoznawca i leksykograf, ekspert w popularnych audycjach Polskiego Radia poświęconych kulturze języka („Poradnik językowy”, „Zagadki językowe”, „Słowoteka” i inne) oraz gość programów TV; autorka haseł do Nowego /Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN i innych słowników; autorka Uczniowskiego słownika języka polskiego oraz wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych; prowadzi szkolenia nt. poprawności i sprawności języka dla firm i instytucji; rzeczoznawca MEN i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

MAREK ZBORALSKI

MAREK ZBORALSKI

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl

Językoznawca zajmujący się kulturą języka, onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym; były redaktor prasowy i dziennikarz; autor felietonów poradnikowych, pierwszych na polskim rynku książek o nazwach firm i produktów („Rzeczpospolita” Businessman Book; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne) oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych; twórca i recenzent nazw wielu znanych marek oraz copywriter. Językowy praktyk.

OPRACOWANIE HASEŁ

dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

adiunktka w Instytucie Języka Polskiego PAN, redaktorka haseł w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, rzeczoznawczyni MEN; w ramach działalności szkoleniowej prowadziła zajęcia dotyczące poprawności językowej i stylistyki – dla studentów, urzędów, instytucji finansowych (współpraca m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS); badaczka współczesnej polszczyzny, zwłaszcza utrwalonych połączeń wyrazowych.

MARCIN CHRZANOWSKI

(absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim) – językoznawca i leksykograf, lektor języka polskiego jako obcego (współpraca z UW i Fundacją Schumana), współpracował przy tworzeniu haseł do Wielkiego słownika języka polskiego PAN.

dr MONIKA PAWELEC-SKURZYŃSKA

językoznawca polonista, leksykograf oraz mgr filologii włoskiej; zajmuje się poprawnością językową i glottodydaktyką oraz redakcją i korektą tekstów naukowych; współpracowała przy tworzeniu różnych słowników (m.in. Wielki słownik języka polskiego PANMały słownik włosko-polski, polsko-włoski PWNWielki słownik polsko-niemiecki PWN); prowadziła kursy poprawności językowej i skutecznej komunikacji dla prawników, tłumaczy, urzędników, a także kursy języka polskiego jako obcego (UMFC).

RECENZENTNAUKOWO-WYDAWNICZY

prof. dr hab. ANDRZEJ MARKOWSKI

Językoznawca, normatywista, leksykolog i leksykograf; autor ponad 40 słowników, poradników i książek naukowych i popularno-naukowych, m.in. redaktor Wielkiego słownika poprawnej polszczy­zny PWN; wieloletni propagator kultury języka i uznany autorytet w tej dziedzinie; długoletni przewodniczący, a od 2019 roku hono­rowy przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

INDEKS I ODSYŁACZEMIĘDZY HASŁOWE

dr hab. MICHAŁ SZCZYSZEK
profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza; językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej UAM (Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego); zajmuje się m.in. współczesną polszczyzną, zwłaszcza słowotwórstwem i problematyką normy językowej; autor publikacji książkowych (O porozumiewaniu się międzyludzkim: wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia) i współredaktor (Kształtowanie się wzorców i wzorów językowych); członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.