ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

Marek Zboralski

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl (także lista, opracowanie i redakcja haseł):   MAREK ZBORALSKI (absolwent polonistyki UAM) – językoznawca zajmujący się kulturą języka, onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym; były...

dr hab. EWA RUDNICKA

Redaktor naukowy SBJ i współautorka jego koncepcji (jej dziełem jest także lista, opracowanie i redakcja haseł oraz indeks i odsyłacze międzyhasłowe – bezpośrednio i poprzez kierowanie pracą innych osób):  dr hab. EWA RUDNICKA (Uniwersytet Warszawski) – językoznawca i...